KONTAKT Z NAMI
Bruno Sp.j.
Bogdan Nowak, Grzegorz Nowak, Anna Kita
Drużków Pusty 91
32-862 Porąbka Iwkowska

tel. +48 14 68 45 155
fax. +48 14 68 45 178
kom. +48 721 408 347
kom. +48 667 444 003